Aktywna obserwacja

Raka prostaty rozpoznaje się u coraz większej liczby mężczyzn. Jednak większość z nich nie umrze z powodu tej choroby. Nie musi Pan być tego świadomy decydując się na badanie PSA, ani nawet w chwili poznania rozpoznania. Na tym etapie lekarz może nie mieć wystarczających informacji by ocenić czy rak może wywołać poważne następstwa, lub zagrozić Pana życiu. Gdy zostanie Pan poinformowany o rozpoznaniu raka prostaty, najpewniej będzie Pan oczekiwał propozycji leczenia.

W części informacyjnej przeznaczonej dla pacjentów dowie się Pan, iż badanie PSA ma także swoje ujemne strony. W przypadku, gdy doprowadzi ono do rozpoznania raka we wczesnym stadium, istnieje prawdopodobieństwo że guz będzie mało agresywny, a jego wzrost – powolny. Prawie 1/3 wykrywanych raków prostaty okazuje się nie zagrażać życiu chorego. Jednak zanim zostanie to ustalone, pacjent jest poddawany inwazyjnym – a czasem także bolesnym – badaniom diagnostycznym.

Projekt PRIAS

Aktywna obserwacja jest nową strategią leczenia zachowawczego, przeznaczoną dla niektórych chorych na wczesnego raka prostaty. Jej celem jest zachowanie jakości życia poprzez opóźnianie inwazyjnego leczenia w trakcie ścisłej obserwacji choroby – czasami nawet przez lata – w nadziei na uniknięcie radykalnego leczenia.
Projekt PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance – Międzynarodowe Badania nad Aktywną Obserwacją Raka Prostaty) to protokół on-line przeznaczony dla lekarzy prowadzących pacjentów. To dostępna dla wszystkich inicjatywa europejska. Pacjenci mogą zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na stronie www.prias-project.org.
www.prias-project.org.

Udział w programie aktywnej obserwacji takim, jak PRIAS, oznacza ścisłą współpracę pacjenta z lekarzem. Konieczne jest regularne monitorowanie stężenia PSA, objawów chorobowych oraz innych markerów. Dalsze, bardziej inwazyjne leczenie jest proponowane wyłącznie w sytuacji zmiany badanych parametrów oraz przesłanek sugerujących rozwój nowotworu.

Kontakt

Monique Roobol
Risk Calculator Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.