Uwagi wstępne

Kalkulator ryzyka zachorowania na raka prostaty został stworzony by pomóc pacjentom i lekarzom. Istnieje osiem różnych kalkulatorów. Pierwsze dwa wypełnia sam pacjent, nie potrzeba do tego żadnej wiedzy medycznej. Należy mieć na uwadze fakt, iż kalkulator ryzyka zachorowania na raka prostaty nie ma stuprocentowej dokładności w ocenie czy pacjent ma – czy też nie ma – raka prostaty. Utworzono go by pomagał w oszacowaniu ryzyka i nie służy stawianiu ostatecznych rozpoznań.

Kalkulator ryzyka 1 pozwala na ogólne oszacowanie ryzyka na podstawie wieku, wywiadu rodzinnego oraz objawów z układu moczowego. Pomaga podjąć decyzję o ewentualnej dalszej diagnostyce.

Jeśli zna Pan swoje PSA, proszę zacząć od kalkulatora ryzyka 2. Oznaczenie PSA bywa przydatne, a decyzję o wykonaniu tego badania należy podejmować po rozważeniu wszystkich czynników i przedyskutowaniu możliwych następstw z lekarzem. Istnieje możliwość niewykrycia raka prostaty mimo podwyższonego PSA; rak może być obecny nawet, jeśli PSA jest niskie.

Czym jest PSA i jakie jest jego znaczenie?
Po otrzymaniu wyników z pierwszych dwóch kalkulatorów lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu dalszych badań, w tym przy pomocy sześciu kolejnych specjalistycznych kalkulatorów ryzyka. Jeśli ma Pan wątpliwości czy pytania dotyczące własnego stanu zdrowia, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem. To szczególnie istotne w przypadku, gdy wątpliwości wynikły po wykonaniu któregokolwiek kalkulatora oceny ryzyka zachorowania na raka prostaty.

Kalkulator oceny ryzyka zachorowania na raka prostaty ma wyłącznie znaczenie pomocnicze. Nie można wykluczyć jego niewłaściwego zastosowania jak również tego, że wyliczone wyniki zostaną mylnie zinterpretowane. Twórcy kalkulatora ryzyka zachorowania na raka prostaty nie biorą za to jakielkolwiek odpowiedzialności.

Kontakt

Monique Roobol
Risk Calculator Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.