By zamknąć kalkulator ryzyka, proszę kliknąć (x) w prawej górnej części okienka

wybierz kalkulator ryzyka:

Kalkulatory Ryzyka
(dla osób bez wyształcenia medycznego)
Kalkulatory Ryzyka wyłącznie do użytku lekarza

Description of the calculator here...

Kalkulatory Ryzyka Raka Prostaty, w tym kalkulator oceny ryzyka wystąpienia raka w przyszłości.

Kalkulator Ryzyka 1 – dotyczący ogólnej oceny stanu zdrowia, jest punktem wyjścia, opierającym się na wywiadzie rodzinnym, wieku oraz problemach związanych z oddawaniem moczu.

Kalkulator Ryzyka 2 – oparty na PSA, w oparciu o stężenie PSA w surowicy krwi pacjenta pomaga ustalić, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka.

Kalkulator Ryzyka 3 szacuje prawdopodobieństwo dodatniego wyniku biopsji prostaty u pacjenta nie objętego wcześniej badaniem przesiewowym, jak również umożliwia ocenę stopnia agresywności potencjalnego nowotworu

Kalkulator Ryzyka 3 + DRE dokładniej niż samo oznaczenie PSA (Kalkulator Ryzyka 2) wylicza prawdopodobieństwo dodatniego wyniku biopsji prostaty bez potrzeby wykonywania przezodbytniczego USG (TRUS). Dodatkowo pozwala oszacować prawdopodobieństwo raka prostaty high-grade lub zaawansowanego raka prostaty.

Kalkulator Ryzyka 4: jest przeznaczony dla mężczyzn którzy w przeszłości byli poddani badaniom przesiewowemy w oparciu o PSA, lecz nie mieli wykonywanej biopsji lub jej wynik był ujemny. Umożliwia ocenę ryzyka dodatniego wyniku biopsji sekstantowej oraz stopień agresywności potencjalnego nowotworu.

Kalkulator Ryzyka 4 + DRE dostarcza dodatkowych informacji u mężczyzny, który był w przeszłości poddawany badaniu przesiewowemu, bez potrzeby wykonywania przezodbytniczego USG (TRUS) – niezależnie od tego, czy w przeszłości wykonywano biopsję prostaty. Dodatkowo pozwala oszacować dodatniego wyniku biopsji oraz prawdopodobieństwo raka prostaty o wysokiej złośliwości (high-grade) lub raka zaawansowanego.

Kalkulator Ryzyka 5 wylicza szansę indolentnego przebiegu raka prostaty, który nie będzie wymagał natychmiastowego leczenia.

Kalkulator Ryzyka 6 jest najnowszym z kalkulatorów oceny ryzyka raka stercza. Umożliwia on wyliczenie ryzyka wystąpienia raka stercza w ciągu najbliższych czterech lat życia mężczyzny a parametry brane pod uwagę to: wiek, stężenie PSA, wynik badania per rectum (palcem przez odbyt), wywiad rodzinny, objętość stercza oraz wynik uprzedniej biopsji.

Do obsługi kalkulatorów potrzebny jest zainstalowany program Flash Player. W przypadku, gdyby kalkulatory nie pokazywały się na Państwa komputerze, najnowszą wersję Flash Player można pobrać ze strony www.adobe.com

Kontakt

Monique Roobol
Risk Calculator Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Twoja opinia

Przeslij nam swoją opinię dotyczącą kalkulatora ryzyka oraz podziel sie doświadczeniem w jego wykorzystaniu

Czekamy na twoja opinię, dziekujemy