Przesłanki do interpretacji danych

Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty został stworzony, by pomóc w ocenie prawdopodobieństwa rozpoznania raka, po wykonaiu odpowiednich badań. By można było z ufnością podchodzić do wyniku należy wiedzieć, iż został on opracowany na podstawie danych zebranych z historii chorób tysięcy pacjentów w Europie.

Dane oparte na wynikach największego ogólnoświatowego badania przesiewowego raka prostaty

W Europejskim Randomizowanym Badaniu Przesiewowym Raka Prostaty (ERSPC) wzięli udział mężczyźni w wieku 55-74 lat, z Rotterdamu w Holandii. ERSPC to największe na świecie badanie, którego celem jest ustalenie, czy wczesne wykrycie raka prostaty poprzez badanie PSA może ratować życie. Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty ma zastosowanie w przypadku mężczyzn w grupie wiekowej 55-74 lata. Młodsi mężczyźni mają znacznie mniejsze ryzyko zachorowania na raka prostaty, dlatego ta grupa wiekowa nie została włączona do badania ERSPC.

Dokładniejsze informacje: : Dane weryfikujące Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty (więcej) oraz opublikowane wyniki ERSPC (więcej)

Informacje na temat mężczyzn pochodzenia afrykańskiego

Wyliczenia nie mają zastosowania u mężczyzn pochodzenia afrykańskiego, ponieważ do oryginalnego badania prowadzonego w Europie włączono zbyt małą liczbę takich pacjentów, by uzykać dane istotne statystycznie. Jednak ponieważ ta grupa etniczna jest obarczona większym genetycznym ryzykiem zachorowania na raka prostaty, pomocne dane pacjenci mogą odnaleźć na stronie Prostate Cancer UK.

Nie oznacza to, że kalkulatory nie mogą być pomocne w grupie mężczyzn powyżej 55. roku życia. Prosimy jednak zachować ostrożność, gdyż kalkulator może niedoszacować ryzyko wystąpienia (agresywnego) raka stercza.

W ramach Europejskiego Randomizowanego Badania Przesiewowego Raka Prostaty oceniano i monitorowano wyniki PSA ponad 20 000 mężczyzn z Rotterdamu i okolic na przestrzeni 12 lat. Z tej grupy 6288 mężczyzn między 55. a 74. rokiem życia spełniało ścisłe kryteria włączenia do oddzielnego projektu związanego z tworzeniem kalkulatora ryzyka.

Mężczyźni ci zostali poddani dwóm dodatkowym badaniom – badaniu palcem przez odbyt oraz badaniu usg – w celu wykrycia nieprawidłowości oraz oceny objętości prostaty. Z tej grupy 29% wymagało dodatkowych badań. Po ich zakończeniu zaledwie u 6% wykryto raka prostaty (patrz poniższa tabela).

Tabela przedstawiająca wyniki badania wykrywalności raka (na których oparto Kalkulator Ryzyka)

Działania medyczne Liczba uczestników % grupy badanej
Zbadani 6,288 100
Wykryte nieprawidłowości 1,823 29
Wykryty rak prostaty 373 6
Wykluczony rak prostaty 5,915 94

Kontakt

Monique Roobol
Risk Calculator Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.