Od powstania do wykorzystania w praktyce klinicznej – Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty ERSPC

Powstanie:
W 2006 roku na podstawie obserwacji grupy 6288 mężczyzn obserwowanych w ramach holenderskiej części ERSPC – Europejskiego Randomizowanego Badania Przesiewowego Raka Prostaty. Patent zgłoszony w 2006 roku.

Publikacje: Kranse et al. Prostate 2008
Steyerberg et al. J Urol 2007

Zastosowanie:
Oszacowanie zdolności do uniknięcia zbędnych biopsji oraz zwiększenia wykrywalności potencjalnie agresywnego raka prostaty.

Publikacje: Bul et al. Canadian J Urol, 2011
(w oparciu o dane z autopsji, kalkulator ryzyka #6 nadaje się do zastosowania przy uwzględnieniu obecnych schematów biopsji)
Roobol et al. Eur Urol 2012
(kalkulator ryzyka powinien zawierać informację dotyczącą objętości, opartą na TRUS lub badaniu palcem przez odbyt)
Roobol et al. World J Urol 2012
(kalkulator ryzyka ERSPC oparty na badaniu palcem przez odbyt nie wykazał wyższości nad oznaczaniem PSA oraz badaniem palcem przez odbyt)
Roobol et al. Abstract 145, EAU meeting 2012
(4-letni kalkulator ryzyka jest obiecującym narzędziem redukującym niepewność, ilość niepotrzebnych badań oraz ryzyko nadmiernego wykrycia raka)

Nowe cechy:
aktualizacja do najnowszych schematów biopsji, wprowadzenie nowego kalkulatora ryzyka opartego na wyniku badania przez odbyt, szacowanie ryzyka w przyszłości

Publikacje: Bul et al. Canadian J Urol, 2011
(w oparciu o dane z autopsji, kalkulator ryzyka #6 nadaje się do zastosowania przy uwzględnieniu obecnych schematów biopsji)
Roobol et al. Eur Urol 2012
(kalkulator ryzyka powinien zawierać informację dotyczącą objętości, opartą na TRUS lub badaniu palcem przez odbyt)
Roobol et al. World J Urol 2012
(kalkulator ryzyka ERSPC oparty na badaniu palcem przez odbyt nie wykazał wyższości nad oznaczaniem PSA oraz badaniem palcem przez odbyt))
Roobol et al. Abstract 145, EAU meeting 2012
(4-roletni kalkulator ryzyka jest obiecującym narzędziem redukującym niepewność, ilość niepotrzebnych badań oraz ryzyko przediagnozowania)

Walidacja:
Jak narzędzie sprawdza się w innych warunkach, populacjach.

Publikacje: van Vugt et al. Eur J Cancer 2011
(AUC=0,76 oraz 0,78 w różnych ośrodkach przeprowadzających badanie przesiewowe)
Cavadas et al, Eur Urol 2010
(Kalkulator ERPSC osiągnął wynik lepszy niż kalkulator PCPT w obecnej kohorcie obserwowanych pacjentów (AUC 0,8))
Yoon et al, Prostate 2011
(Kalkulator ERSPC działa dobrze (AUC 0,88) ale przeszacowuje ryzyko u mężczyzn pochodzenia azjatyckiego)
Trottier et al, 2011
(Kalkulator ERSPC osiągnął lepszy wynik niż kalkulator PCPT w kohorcie kanadyjskiej)

Wykorzystanie w praktyce klinicznej:

Publikacje: van Vugt et al. BJUI 2011
(zgodność zarówno urologów jak i pacjentów z wynikiem kalkulatora ryzyka to 83%)
Van Vugt et al. Submitted.
(wdrożenie kalkulatora ryzyka ERSPC do praktyki klinicznej prowadzi do zwiększenia PPV (dodatniek wartości predykcyjnej) do 68%)

Dodatkowe dane (więcej)

Kontakt

Monique Roobol
Kalkulator ryzyka Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.