Aktywna obserwacja i projekt PRIAS

Aktywna obserwacja została stworzona dla zachowania jakości życia mężczyzn w początkowych stadiach choroby.

Projekt PRIAS

Projekt PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance – Międzynarodowe Badania nad Aktywną Obserwacją Raka Prostaty) jest protokołem on-line przeznaczonym dla lekarzy. To dostępna dla wszystkich inicjatywa europejska. Pacjenci mogą zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na stronie https://www.prias-project.org/

Profil typowego pacjenta PRIAS

  • rak prostaty rozpoznany w badaniu histopatologicznym
  • stan zdrowia pacjenta umożliwia leczenie z intencją wyleczenia
  • stopień zaawansowania klinicznego T1c lub T2
  • pobranie odpowiedniego materiału biopsyjnego
  • 1 lub 2 wałeczki bioptatu zawierają naciek raka
  • Gleason score 3+3=6 lub mniej
  • gęstość PSA mniejsza niż 0,2
  • stężenie PSA w chwili rozpoznania raka <10ng/ml
  • pacjent potwierdza chęć zgłaszania się na wizyty kontrolne

Kontakt

Monique Roobol
Kalkulator ryzyka Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.