Przesłanki do interpretacji danych

Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty został stworzony, by pomóc w ocenie prawdopodobieństwa rozpoznania raka, po wykonaniu odpowiednich badań.

Dane stanowiące podstawę kalkulatorów opierają się na silnych podstawach naukowych i pochodzą z przeprowadzonej w Rotterdamie części Europejskiego Randomizowanego Badania na temat Skriningu Raka Stercza (ERSPC). Jest to największa na świecie analiza, której celem było sprawdzenie czy wczesne wykrywanie raka stercza za pomocą oceny PSA pozwoli uratować większą liczbę mężczyzn.

Dokładniejsze informacje: : Dane weryfikujące Kalkulator Ryzyka Raka Prostaty (więcej) oraz opublikowane wyniki ERSPC (więcej)

Kalkulator Ryzyka Raka Stercza opracowano z myślą o mężczyznach w wieku 55-74 lat. Ryzyko wystąpienia raka stercza u młodszych mężczyzn jest znacznie niższe, dlatego nie zostali oni uwzględnieni w oryginalnym badaniu przeprowadzonym przez ERSPC, będącym źródłem użytych danych.

Informacje na temat mężczyzn pochodzenia afrykańskiego

Wyliczenia nie nadają się do zastosowania u mężczyzn pochodzenia afrykańskiego, ponieważ do oryginalnego badania prowadzonego w Europie włączono zbyt małą liczbę takich pacjentów, by uzykać dane istotne statystycznie. Mimo to kalkulatory mogą być stosowane u mężczyzn z tej grupy, którzy przekroczyli 55.rok życia. Wyniki powinny być jednak traktowane z ostrożnością ze względu na możliwe niedoszacowanie ryzyka wystąpienia (agresywnego) raka stercza.

W ramach Europejskiego Randomizowanego Badania Przesiewowego Raka Prostaty oceniano i monitorowano wyniki PSA ponad 20 000 mężczyzn z Rotterdamu i okolic na przestrzeni 12 lat. Z tej grupy 6288 mężczyzn między 55. a 74. rokiem życia spełniało ścisłe kryteria włączenia do oddzielnego projektu związanego z tworzeniem kalkulatora ryzyka. Mężczyźni ci zostali poddani dwóm dodatkowym badaniom – badaniu przez odbyt oraz badaniu usg (TRUS) – w celu wykrycia nieprawidłowości oraz oceny objętości prostaty.

Z tej grupy 29% wymagało dodatkowych badań. Po ich zakończeniu zaledwie u 6% wykryto raka prostaty (patrz poniższa tabela).

W tabeli przedstawiono wyniki badania dotyczącego wykrywania raka prostaty (w oparciu o które opracowano Kalkulator Ryzyka Zachorowania na Raka Prostaty)
 

Działania medyczne Liczba uczestników % grupy badanej
Zbadani 6,288 100
Wykryte nieprawidłowości 1,823 29
Wykryty rak prostaty 373 6
Wykluczony rak prostaty 5,915 94

Kontakt

Monique Roobol
Kalkulator ryzyka Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.