Risk Calculator 5

Ogólne kryteria włączenia pacjentów do kalkulatora ryzyka 5

 • mężczyzna w wieku 55-74 lata
 • wszystkie wyniki badań znane lub istnieje możliwość ich wiarygodnego oszacowania
 • wykonano biopsje sześciopunktowe z podziałem na płaty prostaty
 • rak prostaty został rozpoznany w badaniu przesiewowy, a nie wskutek diagnostyki z powodu objawów klinicznych (można pominąć dolegliwości związane z oddawaniem moczu)

Szczegółowe kryteria włączenia pacjentów

 • mężczyźni z rakiem T1c
 • Rak prostaty T2a-c
 • PSA < 20ng/ml
 • Składowe wg Gleasona <=3
 • <=50% dodatnich wkłuć w sześciopunktowej biopsji
  rak <20mm
 • tkanka nieobjęta naciekiem nowotworowym >= 40mm

Proces walidacji

 • Kalkulator Ryzyka 5 jest opiera się na predykcji nieznaczacego klinicznie przypadku raka prostaty (w odróżnieniu od przebiegu agresywnego)
 • Wstępną próbą odróżnienia nieznaczace klinicznie przypadkiów raków prostaty od agresywnych był normogram Kattana et al (J Urol 2003)
 • W procesie walidacji zastąpiono przypadki raków wykrytych klinicznie przez przypadki raków wykrytych w wyniku badaniu przesiewowym, wykorzystując informacje zebrane od pacjentów poddawanych radykalnej prostatektomii w Rotterdamie, w ramach Europejskiego Randomizowanego Badania Przesiewowego Raka Prostaty (ERSPC).
 • Wyniki tej walidacji (Steyerberg et al, J Urol 2003) tworzą podstawę piątego kalkulatora medycznego, dostarczającego narzędzia do szacowania prawdopodobieństwa indoletnego przebiegu raka prostaty.

Wyniki walidacji

 • W populacji pacjentów z rakiem prostaty wykrytym podczas badania przesiewowego 46% lub 32% przypadków raka można sklasyfikować jako nieznaczace klinicznie przypadki raka prostaty wykorzystując jako wartość odcięcia prawdopodobieństwo odpowiednio 60 lub 70%.
 • Tabela pokazuje, iż wykorzystanie wartości odcięcia prawdopodobieństwa indolentnego raka na poziomie 70% oznacza iż 94% przypadków raka prostaty istotnego klinicznie zostanie prawidłowo zakwalifikowane do natychmiastowego leczenia.
 • Szansa, iż rak prostaty o istotnym klinicznie przebiegu zostanie sklasyfikowany jako rak o niestotnym klinicznie przebiegu, co pociągnie za sobą niewłaściwe, zbyt mało agresywne leczenie, wynosi 6%.
 • W tej samej sytuacji wykorzystanie prawdopodobieństwa 60% jako wartości odcięcia, 46% z raków prostaty o potencjalnie indolentnym przebiegu zostanie sklasyfikowanych prawidłowo i skierowanych do aktywnej obserwacji.
 • 85% przypadków raka prostaty istotnego klinicznie zostanie prawidłowo zakwalifikowanych do natychmiastowego leczenia, lecz 15% zostanie błędnie skierowanych do obserwacji.

Opcje terapeutyczne

Leczenie (Tx) Istotne klinicznie raki prostaty – leczone N (%) Raki prostaty o nieistotnym klinicznie przebiegu, leczenie opóźnione N (%)
Bez leczenia jeśli prawdopodobieństwo nieistotnego klinicznie przebiegu wynosi >30% 50/142 (35) 126/136 (93)
Bez leczenia jeśli prawdopodobieństwo nieistotnego klinicznie przebiegu wynosi >60% 120/142 (85) 62/136 (46)
Bez leczenia jeśli prawdopodobieństwo nieistotnego klinicznie przebiegu wynosi 70% 133/142 (94) 43/136 (32)
 • W przypadku niepełnych danych lub w przypadku klinicznie rozpoznanego raka prostaty wciąż możliwe jest zastosowanie zmodyfikownych aplikacji, w oparciu o oryginalną publikację Steyerberg i wsp., J Urol 2007.
 • Usystematyzowany protokół obserwacji jest niebędny by mieć pewność, iż rak prostaty sklasyfikowany jako nieistotny klinicznie pozostanie taki sam (nieistotny klinicznie) mimo upływu czasu.
 • Powyższe warunki spełnia protokół prospektywnego badania PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance), (www.prias-project.org).
 • Jeśli chcecie Państwo zarejestrować swojego pacjenta on-line, prosimy o kontakt z biurem PRIAS pod numerem telefonu +31 10 703 4548 lub mailowo na adres m.roobol@erasmusmc.nl

Przejdź do Kalkulatora Ryzyka 5

Kontakt

Monique Roobol
Kalkulator ryzyka Administrator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Opinie użytkowników

Podzielcie się Waszą opinią na temat kalkulatorów ryzyka oraz doświadczeniami w ich stosowaniu.

Czekamy na Wasze uwagi.